Forretningsbetingelser

Generelle bestemmelser & ansvar
Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmet, fremsendt tilbud og øvrige dokumenter, aftalegrundlaget mellem kunde og Selected Tours ApS.
 
Rejsegarantifonden
Marokko Eksperten ApS er en del af Selected Tours ApS og er medlem af rejsegarantifonden med rejsegarantifond nr 2469.

Arrangement
Alle rejser, købt hos Selected Tours ApS er arrangeret i samarbejde med lokale leverandører, hoteller, luftfartsselskaber og andre arrangører.
 
Tilmelding
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret, de skriftligt meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen.
 
Depositum
Samtidig med tilmelding indbetales et depositum på min. 20% af rejsens pris, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Hvis tilmelding sker mindre end 45 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved tilmelding.
 
Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 45 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt ca. 10 dage før afrejsen.
 
Rejsens pris
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af faktura eller rejseplan. Alle rejser købt hos Selected Tours ApS vil blive tillagt et beløb, der dækker udgifter til rejsegarantifonden og ”pakkerejseloven”.
 
Børnerabat
Pris for børn beregnes på forespørgsel.
 
Lokale skatter og afgifter
Alle lokale skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er indeholdt i rejsens pris. I enkelte lande forekommer det dog, at der skal betales en lokal lufthavns-, afrejse eller turistskat på destinationen. De enkelte lande kan dog uden varsel indføre nye eller ændre på eksisterende regler.
 
Reservationsgebyr
Ved køb af visse landarrangementsydelser forbeholder Selected Tours ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr, som vil blive oplyst ved bestilling.
 
Betaling generelt
Al betaling til Selected Tours ApS kan foretages kontant, ved check, bankoverførelsel og kan kun foretages i danske kroner, med mindre andet er aftalt. Selected Tours ApS forbeholder sig ret til at afvise betaling ved check. Ved for sen indbetaling forbeholder Selected Tours ApS sig ret til at opkræve rykkergebyr.
 
Kreditkort
Det er muligt at betale med følgende betalingskort:
 
Dankort
Visadankort
Dansk Mastercard (kortafgift 1,50% af rejsens pris)
Udenlandsk Mastercard (kortafgift 2,90%)
Diners Club (kortafgift 1,50%)
Maestro (kortafgift 1,50%/udenlandske 2,90%)
Visa Electron (kortafgift 1,50%)
JCB (kortafgift 3,75%)
American Express (kortafgift: danske 1,25%/udenlandske 3,75%)
 
Kundens ændringer
Med mindre andet er anført på faktura eller rejseplan gælder flg.: For ændringer mere end 45 dage før afrejse, og efter betaling af depositum (bindende tilmelding), betales et ekspeditionsgebyr på 20% af rejsens pris. Ændringer der foretages senere end 45 dage før afrejse, betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation.
 
Kundens afbestilling
Med mindre andet er aftalt (og anført på fakturaen) gælder flg.: Afbestiller en kunde sin rejse mere end 45 dage før afrejse, anses indbetalte depositum som tabt. Afbestiller kunden mellem 45 og 21 dage før afrejse, refunderes 50% af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 21 dage før afrejse har kunden ikke noget krav på refundering. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation. Allerede udstedte flybilletter refunderes ikke.
 
Afbestillingsforsikring
Selected Tours ApS anbefaler at tegne afbestillingsforsikring ved ethvert køb af en rejse.
En sådan forsikring dækker omkostninger ved afbestilling af en købt rejse, når deltagelsen i rejsen forhindres pga. død eller akut opstået sygdom/tilskadekomst indenfor den nærmeste familie. Beskyttelsen kræver, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring. Bestilling af afbestillingsforsikringen skal ske i forbindelse med bestilling af selve rejsen, og betaling skal ske i forbindelse med betaling af depositum. En afbestillingsforsikring kan ikke tegnes, når depositum er betalt. Rekvirer de fulde betingelser hos Selected Tours ApS.
 
Afbestilling ved akut sygdom
Det anbefales, at der hos rejsebureauet tegnes en sygdoms-/afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til max. kr. 20.000 pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er 6 procent af risikoen, dog min. kr. 75. Bureauet modtager vederlag ved salg af afbestillingsforsikring. Beløbet indbetales sammen med depositum og er ikke refunderbart uanset årsag til afbestilling.
 
Rejseforsikring
Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs, medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås Selected Tours ApS, der modtager vederlag ved salg af rejseforsikring. Forsikringsselskaberne stiller krav om helbredsattest for personer, der er fyldt 70 eller under rejsen fylder 70 år. Kontakt Selected Tours ApS hvis du er fyldt 70 år. HUSK: Alle rejseforsikringer gælder kun sammen med Det gule Sygesikringsbevis. Derfor skal alle rejsende, også på rejser udenfor Europa, medbringe Det Gule Sygesikringsbevis.
 
Kun flybillet
Omfatter rejsen kun en flybillet, optræder Selected Tours ApS kun som formidler for det/de benyttede luftfartselskaber. Det betyder, at det er luftfartsselskabet, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.
 
Luftfartsselskabernes ansvar
De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.
 
Lavprisbilletter/Separate billetter
Hvis der ønskes at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter som ofte ikke kan afbestilles, ændres og/eller refunderes. Det betyder, at kunden selv bærer risikoen ved evt. forsinkelse, ikke at nå sin næste forbindelse. Hverken rejsebureauet eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger til nye billetter, overnatninger mv., der kan opstå af den grund. Der kan i rejsebureauet tegnes en speciel rejseforsikring, der bl.a. dækker sådanne omkostninger.
 
Elektroniske billetter
Man er ikke i besiddelse af en fysisk papirflybillet, men har et reservationsnummer (PNR) på print, som skal medbringes/oplyses ved check-in. Dette vil altid stå oplyst på rejseplanen. Ved rejser til USA skal check-in ske ved skrankerne, ellers kan ”Self- Service” automaterne benyttes.
 
Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkelig Selected Tours ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen.
 
Check-in tid
Mødetiderne kan variere fra lufthavn til lufthavn og fra flyselskab til flyselskab. Som oftest skal check-in være afsluttet senest 1 time før afrejse. Man kan med fordel anvende check-in automater, som forefindes i bl.a. Københavns Lufthavn. Se desuden afsnittet om Elektroniske billetter. Det anbefales at afsætte god tid, da der skal tages højde for lange check-in køer samt sikkerhedscheck. Til USA forlanges desuden oplysninger om hjemadresse samt opholdsadresse på destinationen på en skriftlig formular, der skal udfyldes samtidig med check-in. Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende - ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.
 
Genbekræftelse
Oversøiske flybilletter skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes, dog kræver ikke alle luftfartsselskaber genbekræftelse, men det er under alle omstændigheder det sikreste. Afbrydes et rejseforløb undervejs mere end 72 timer skal genbekræftelse ske igen. Dette gælder også selv med en fast reservation. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger den manglende genbekræftelse medfører. Genbekræftelse kan ske gennem autoriserede rejsebureauer, men det anbefales, at henvendelse sker direkte til det luftfartsselskab, der skal flyves med. Herved kan der også oplyses om evt. ændringer af flytider, terminal mv.
 
Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. På rejser uden for EU skal passet normalt være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten. Det påhviler samtidig kunden før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter stemmer overens med passet, samt at dette stemmer overens med CPR registreringen (Det centrale personregister) og at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og kundens navn i passet, kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Ved navneændringer i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr. For at kontrollere at navn og billet stemmer overens, kræves det i lufthavnene at personlig ID med billede fremvises, både ved check-in og ved ombordstigning i flyet. Husk derfor altid pas, også ved skandinaviske rejser. Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet kan vejlede kunden eller henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning til rejsebureauet, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis den rejsende udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.
 
Den tekniske arrangørs ansvar
Selected Tours ApS er i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til programmet/prislisten. Arrangøren påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden arrangørens vidende/accept er indgået mellem rejsebureauet og den rejsende. Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.
 
Aflysninger/Ændringer
Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel, aflyse en planlagt rejse. Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Herudover kan rejsedeltageren ikke gøre erstatningskrav gældende.
 
Prisændringer efter aftalens indgåelse
Selected Tours ApS tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Selected Tours ApS umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Selected Tours ApS dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100. EKSEMPEL: Hvis kursen falder 10% vil produkter, der ikke inkluderer fly, falde tilsvarende. Ankomst/startpakker der inkluderer fly, vil kun falde med 2-3%, idet pakkepriserne kun delvist er udregnet på basis af udenlandske valutaer. Et sådant fald forudsætter dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller i forbindelse med kursændringen.
 
Øvrige betingelser
Pakkerejser købt af Selected Tours ApS er omfattet af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Værneting/Lovret
Ethvert krav mod Selected Tours ApS skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.